Ερωτηματικά για την συνέχιση του Προγράμματος Φιλοξενίας Προσφύγων

Με την απόφαση της 7ης Απριλίου 2020 (ΦΕΚ 1199) για τους όρους παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής υπό το πρόγραμμα «ΕSTIA II» για τη στέγαση αιτούντων διεθνούς προστασίας, οι παροχές τερματίζονται την 31-05-2020 (άρθρα 5 & 7)!

Αυτο σημαίνει πως εκτός της επιδότησης, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή οι αιτούντες άσυλο, θα βρεθούν και χωρίς κατοικία.

Επιπλέον, στις 9 Μαίου ψηφίστηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που έχει ως βασικό σκοπό τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τον περιορισμό των συνεπειών στις τοπικές κοινωνίες, ενώ ενισχύεται η διαδικασία επιτάχυνσης της εξέτασης κι απονομής ασύλου (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4686, (ΦΕΚ Α’ 96/12-05-2020).


Αντικρουόμενες οι διαστάσεις των νέων μέτρων και νομοσχεδίων όταν μεγάλος αριθμός προσφύγων του προγράμματος Estia II, εξαιρετικά επιτυχημένου στην πόλη της Λιβαδειας, θα βρεθούν χωρίς στέγη.


Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η «έξοδος» από το πρόγραμμα για τους πρόσφυγες?

Ποιά μέτρα έχουν παρθεί, ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες αυτής της ενδεχόμενης «εξόδου»;