Συνέχεια φημών για Διοικητή Νοσοκομείου

Δεκέμβριος 6, 2019 Pablo 0

Μετά τις ερωτήσεις της σελίδας Προοδευτικός Δρόμος σχετικά με το τίτλο σπουδών νέου Διοικητή Νοσοκομείου του νομού, εξαιτίας αντικρουόμενων πληροφοριών σχετικά με το γνωστικό του […]