Αργά βήματα Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Κωπαΐδας

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία εχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια εξακολουθητικα η Κωπαΐδα δε δικαιολογεί τους αργούς ρυθμούς στη πραγματοποίηση των εγκεκριμένων έργων σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα αυτής.

Από τα περίπου 2.600.000εκ. € των εγκεκριμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της ΠΕ Βοιωτίας έχουν δημοπρατηθεί έργα αξίας περίπου 100000€! Τα έργα αυτά αφορούν επί το πλείστον έργα συντήρησης των αντλιοστάσιων, που από λίγους μήνες ακούγαμε ότι δε μπορούν να λειτουργούν αντιπλημμυρικά!

Θετική η έμμεση παραδοχή ότι τελικά τα αντλιοστάσια θα έπρεπε να δρουν αντιπλημμυρικά όλο το προηγούμενο διάστημα που ζήσαμε πλημμύρες επί πλημμυρών στη Κωπαΐδα , αλλά δεν αρκεί. Απαιτούνται γρήγορες διαδικασίες, διότι ο χειμώνας δε θα περίμενει & μια ακόμη καταστροφή στη Κωπαιδα θα ειναι τελειωτική για μεγάλο μέρος των καλλιεργητών της.